D.A.S. – poistenie právnej ochrany

logo_maleDňa  27.08.2015 bola podpísaná zmluva o poistení právnej ochrany medzi D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu a  Novým odborovým zväzom polície.

 

  • Čo urobíte ak bude pri výkone služby poškodené vaše zdravie alebo vaše osobné veci?
  • Čo urobíte ak Vás obvinia pri výkone služby z nedbanlivostného priestupku alebo neúmyselného trestného činu?
  • Čo urobíte ak dostanete výpoveď?
  • Čo urobíte ak budete pri výkone služby diskriminovaný?
  • Čo urobíte ak Vám nebude korektne vyplatená mzda?
  • Čo urobíte ak Vám poisťovňa zo zodpovednostnej poistky nevyplatí také plnenie, na aké máte nárok?

Možností riešenia je hneď niekoľko a to buď môžete riešiť problém sami, alebo sa môžete obrátiť na advokáta, ktorý Vás bude zastupovať, či v neposlednej rade sa môžete obrátiť aj na súd. A keďže právny systém nefunguje zadarmo, s vymáhaním vášho práva budú spojené nie malé finančné výdavky, ktoré budete musieť zaplatiť Vy.

Riešením je poistenie ochrany práv, ktoré pre Vás zabezpečí odbornú pomoc a financovanie nákladov, ktoré budú spojené s vymáhaním vášho práva.

Na základe problémov, s ktorými sme konfrontovaní v každodennej pracovnom živote, sa NOZP rozhodol osloviť spoločnosť D.A.S. Rechtsschutz AG,  poisťovňu právnej ochrany, ktorá so svojimi vyše 18 ročnými skúsenosťami je dostatočne fundovaným partnerom pre riešenie našich pracovných problémov.

Na základe našich požiadaviek pripravila spoločnosť D.A.S. pre Vás, našich členov, jedinečnú zmluvu, ktorá je kombináciou poistenia ochrany práv v štátnozamestnanckom pomere a ochrany práv vodiča pri výkone služby, navyše za zvýhodnených podmienok a to formou poskytnutia zľavy na poistnom. Od 1.9.2015 môže k tejto zmluve pristúpiť každý z členov NOZP a to vypísaním priloženého formulára. Bližšie podmienky poistenia,  možnosti pristúpenia do zmluvy, ako aj krátky leták obsahujúci najdôležitejšie informácie o danom produkte nájdete po prihlásení na našu stránku. 

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK