Prihlášky

Vážené kolegyne, kolegovia a budúci členovia NOZP. Poprosím Vás o dôsledné vypĺňanie prihlášok vrátane emailového kontaktu, nakoľko informáciu o registrácii a pridelení členského čísla zasielame elektronickou formou.

Zároveň Vás chceme upozorniť, že prihlášky môžete zasielať služobnou, ako aj komerčnou poštou na adresu sídla NOZP. K prihláške môžete pripojiť aj súhlas so zrážkami zo mzdy, ktorého odovzdanie na príslušnú mzdovú účtareň zabezpečí NOZP, prípadne tento súhlas môžete na svojej mzdovej účtarni odovzdať aj osobne.

Členské preukazy budeme posielať v priebehu dvoch mesiacov od registrácie.

Ďakujeme Vaše NOZP.


 

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK