Klamstvo má krátke nohy.

Vážení členovia, kolegovia, kolegyne, výsluhový dôchodcovia a prívrženci NOZP

V súčasnosti sme si prečítali zaujímavý článok a hlavne vyjadrenie p. Kissa vo veci postupu pri vyjednávani kolektívnej zmluvy na rok 2016 s MV SR . Článok bol uverejnený v novinách vydávaných OZP, ktorý sa však vôbec nezakladá na pravde.

Nedá nám preto, aby sme nereagovali hlavne k témam, kde NOZP účelovo a negatívne vykresľuje čitateľom uvedených odborových novín OZP.

Doposiaľ zo strany NOZP v rámci webovej stránky, v rámci stránky FB i akejkoľvek inej formy komunikácie s členmi OZP k žiadnemu osočovaniu, urážaniu a hlavne podávaniu klamlivých a účelových zavádzajúcich informácií z našej strany nedošlo.

Samotné pozvanie na rezort MV SR v rámci uzatvárania kolektívnej zmluvy, ako jej dopredu účelovo naplánovaný postup voči NOZP, bol vlastne iba účelovo naplánovaný a dobre zrežírovaný postup ako NOZP v samotnom začiatku z rokovania vylúčiť. Musíme podotknúť, že na chodbe MV SR sme strávili niekoľko hodín, aj keď sme striktne dohodnutý čas príchodu dodržali. Na počudovanie nás zástupcov NOZP bolo hlavne to, že zástupcovia MV SR ako aj zástupcovia OZP už v miestnosti nejaký čas sedeli a s najväčšou pravdepodobnosťou dojednávali zrežírovanie postupu ako nás hneď v samotnom začiatku vyhostia z vyjednávania kolektívnej zmluvy, čo sa vlastne aj potvrdilo.

Nikomu z nás nevadilo to, že sme niekoľko hodín do Bratislavy cestovali, poniektorí i po nočných službách, to všetko iba pre dobro samotných policajtov, ako aj členov NOZP. Mrzelo nás to, že nám nedali priestor sa vôbec k niečomu vyjadriť. Samotný začiatok rokovania sa viedol v jednotlivom predstavovaní zástupcov MV SR ako aj zástupcov OZP. Následne nás predseda OZP p. Magdoško zvýšeným hlasom nepravdivo obvinil, že na verejných sieťach ho jeden z našich členov osobne osočuje a on to berie nielen osobne, ale vlastne on tým podľa neho osočuje aj celé OZP. Pýtali sme sa, či na našej oficiálnej stránke NOZP došlo k nejakému osočovaniu jeho osoby,  alebo samotného OZP. Taktiež sme uviedli, že akékoľvek vyjadrenie NOZP je dopredu právne prekonzultované a doposiaľ sme sa voči OZP žiadnym spôsobom negatívne nevyjadrovali a ani nevyjadrujeme.

Nazývame to profesionálny prístup a je len na samotných policajtoch, ktorí si utvoria svoj vlastný demokratický názor, ktorý sa žiadnym spôsobom nesnažíme cielene a násilne ovplyvniť. Taktiež chceme uviesť na pravú mieru hlavne to, že ihneď po prečítaní stanoveného článku a to zástupcami rezortu MV SR a to vo veci tej, že sa budú zákonne  opierať o to, že budú vyjednávať  iba s odborovou organizáciou, ktorá ma väčšiu členskú základňu. Tým nás hneď v samotnom začiatku rokovania vylúčili, čo trvalo asi desať minút. My sme ich slušne požiadali, aby sme sa mohli čo i len vôbec predstaviť. Taktiež sa im uviedlo, že ak je z ich strany skutočná ochota, tak nás na rokovaní nechajú sedieť ako pasívnych pozorovateľov, čo sa však nestalo. Pán Magdoško opätovne so zvýšeným hlasom žiadal naše okamžité vylúčenie, kde uviedol, že nejde o verejné jednania, na čo sme ho taktne upozornili, že my verejnosť nie sme, ale sme NOZP. Ja osobne ako predseda NOZP som pánovi Magdoškovi pred všetkými prítomnými navrhol spoluprácu ale to len v tom prípade, ako sa zhodneme v spoločných cieľoch a postupoch pre dobro policajtov. Na znak toho som  mu podal ruku.

Nie je pravdou, aby som ja, alebo zástupcovia NOZP samotné OZP nejak očiernili, nakoľko v ich radoch poznáme i kopec dobrých kolegov. Potom som uviedol, že i ja som bol v minulosti jej dlhodobým členom. Pred všetkými prítomnými som skôr uviedol, že niektoré kroky OZP môžeme i pochváliť. Celé naše sedenie na MV SR v rámci uzatvárania kolektívnej zmluvy trvalo zhruba 15 minút, preto sa veľmi čudujem, že v rámci novín OZP p. KISS opisuje jednotlivé minulé udalosti ako ucelený koncept, ktorý nebol v tom čase vôbec prejednávaný.

V súčasnosti NOZP doslova tvrdo bojuje s nevôľou, neochotou a snahou nášho doslova zlikvidovania. Nám nie je možné si užívať všetky zákonné vymoženosti, ktoré majú k dispozícii OZP , ktoré keby sme mohli mať my(zákonne určite), tak výsledky ktoré by sme dosiahli by až niekoľkonásobne prevyšovali činnosť niekoho.

Naši poniektorí členovia sú doslova prenasledovaní, pravidelne disciplinárne riešení za akékoľvek malichernosti, ktoré majú doslova ukážku totalitnej moci. Opätovne uvádzam, že sa žiadnym spôsobom zastrašiť ako aj očierniť nedáme. Prijali sme doslova hodenú rukavicu predsedu OZP, ktorý hodnotí prácu OZP hlavne kvantitou jej členov (ako sme pochopili z jeho vyjadrenia) a nie kvalitou práce OZP v prospech policajtov SR. Nám nie je umožnené doslova lanáriť členov do svojich radov na SOŠ PZ, kde sa hromadne rozdávajú prihlášky ako v dobe totalizmu a policajti v prípravnej službe ani nevedia čo vlastne podpisujú a do čoho idú.

Nikto ich neinformuje o tom, že vzniklo v rámci rezortu MV SR i NOZP a je na samotnom policajtovi, ako sa sám na základe svojho presvedčenia a vlastného vedomia demokraticky rozhodne. Nám na osudoch policajtov a zamestnancov MV SR veľmi záleží a to ako činných, tak aj policajtov vo výslužbe (zákon štátnej služby sa dotýka všetkých).

Pána predsedu OZP na rokovaní však v kvantite zaujímali iba činní policajti ako členovia odborových organizácii. Nad tým jeho vyjadrením sme sa veľmi počudovali, nakoľko pán predseda je vo veku, že sa o chvíľu sám stane výsluhovým dôchodcom. Je veľmi smutný takýto postoj a pohľad pána predsedu OZP na bývalých kolegov, ktorí svoj celý život zasvätili a  obetovali pre prácu v rezorte MV SR a určite si poniektorí ešte pamätajú ako a kde pán predseda začínal.

Na záver chcem len uviesť, že nám na súčasnom ako aj budúcom osude policajtov veľmi záleží a práve týmto postojom, chcem ukázať, že každý sa dobrovoľne rozhodne, na ktorú stranu sa pridá.

Ešte raz z celého srdca prajeme kolegom z OZP všetko dobré. Vzájomne pevne veríme, že ak chceme obe odborové organizácie pre kolegov len to najlepšie, tak by sa naše cesty mali stretnúť a nie rozchádzať .

 

                                                         predseda NOZP Vojtech Klučarovsky

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK