Kolektívna zmluva 2016.

Vážení členovia,  kolegovia, kolegyne a priatelia.

Dňa 29.10.2015 sme boli prostredníctvom e-mailu pozvaní rezortom MV SR na kolektívne vyjednávanie spoločne s OZP na Ministerstvo vnútra SR vo veci uzatvárania kolektívnej zmluvy na rok 2016.

Mali sme dobrý pocit z toho, že si nás začínajú všímať ako subjekt, ktorý zastupuje hlasy členov, ktorí majú odvahu prehovoriť a aj ľudí, ktorí majú chuť pomôcť súčasnému stavu v polícii a pozdvihnúť ho v očiach verejnosti. Jednanie zahájil p. Nociar v zastúpení vytvorenej komisie MV SR.

V samotnom začiatku nám p. Nociar predstavil jednotlivých členov komisie MV SR, ako aj zástupcov OZP. Následne sa predseda komisie MV SR p. Nociar opýtal predsedu OZP p. Mariána Magdoška, či medzi ich odborovou organizáciou a NOZP došlo k spoločnému jednaniu a dohode. Dosť nás  prekvapilo úvodné vystúpenie  pána predsedu OZP Mariána Magdoška, ktorý nám vytýkal to, že jeho osobu napádajú na verejných  sociálnych sieťach v súvislosti s jeho prácou v OZP a to konkretizoval meno nášho člena.

Pán predseda OZP si myslel, že napádanie jeho osoby je dielom NOZP, že sme vznikli prostredníctvom Fanklubu Polície. Dostali sme priestor, aby sme tieto nepravdivé informácie vysvetlili a dementovali. Nakoľko NOZP, ako vysvetlil náš predseda NOZP Vojtech Klučarovsky, zastáva cestu slušnosti, zdvorilosti a vážnosti. NOZP nesie výslovne zodpovednosť za oficiálne vyhlásenia na stránke NOZP. Žiadnym spôsobom sa o nikom negatívne a nepravdivo nevyjadruje, k svojím vyhláseniam a informovaniu pristupuje profesionálne, seriózne. Tieto vyhlásenia sú spoločne prekonzultované so zástupcami NOZP, vedúcimi sekcií NOZP a právnym poradenstvom.

Súhlasíme s tým, že každý môže prezentovať svoj vlastný názor, čo zabezpečuje Ústava SR, ako jedno z demokratických práv občana. Ak chceme byť serióznymi zástupcami a chceme spoločne niečo dokázať, musíme mať určité morálne a etické hodnoty a akúkoľvek situáciu aj napriek tomu, že bude nepríjemná, agresívna alebo inak negatívna musíme riešiť s chladnou hlavou. Nielen hlavní predstavitelia NOZP, ale i všetci naši členovia musia vystupovať slušne a asertívne.  My nehovoríme a netvrdíme, že OZP za celý čas svojho pôsobenia malo len zlé riešenia a teda, že všetko bolo zlé. My tvrdíme, že je potrebné viac ako literu zákona počúvať srdce a tak sa k tomu aj postaviť, samozrejme v súlade so zákonom. Presne tak ako sa stalo na danom kolektívnom vyjednávaní.

Museli sme z jednania odísť, nakoľko zákon hovorí, že „MV SR je oprávnené vyjednávať, rokovať a podpísať kolektívnu zmluvu s tým odborovým združením, ktoré zastupuje viac členov.“ Keby vládlo  viac porozumenia a ozajstnej ochoty, tak  kolektívne vyjednávanie  bude prebiehať i za prítomnosti NOZP. V tom prípade by sme Vás s radosťou informovali, že OZP robí všetko pre naše dobro, nás obyčajných i radových policajtov. Bohužiaľ nestalo sa tak a rokovanie prebiehalo len za účasti zástupcov MV SR a zástupcov OZP. Pripadalo nám to tak trochu ako dopredu zrežírovaný postup.

Pri našom odchode a to bez akéhokoľvek občerstvenia zo strany pozývajúcich, sme však rovnako aj počas rozhovoru ukázali snahu a ochotu spolupráce počas kolektívneho vyjednávania s OZP. Hľadali sme cestu výslovne spoločného dobra, no u druhej strany sme doposiaľ nenašli pochopenie. Vyhralo „množstvo“ nad  porozumením a spoluprácou.

Súčasne sme využili našu návštevu na Ministerstve vnútra a to tým, že sme prostredníctvom podateľne MV SR podali žiadosti adresované ministrovi vnútra SR Róbertovi Kaliňákovi, ako aj prezidentovi PZ Tiborovi Gašparovi, ktorých sme žiadali o osobné stretnutia.

Preto sa obraciame na všetkých Vás, ktorí ste sa doposiaľ nerozhodli o členstvo v NOZP neváhajte, pozdvihnite sa a pridajte sa k nám.  Nechceme byť len množstvom, ale aj hybnou silou, silou odhodlania, spravodlivosti, nápravy a pomoci. Odbory majú byť inštitucionalizované združenia zamestnancov s cieľom presadzovať ich pracovné, hospodárske, sociálne, politické a iné záujmy, prihliadajúc na momentálne, aktuálne, skutočné a aj pálčivé problémy súčasnej doby.

Pridajte sa k nám  všetci  činní  aj výsluhoví policajti, ktorí hľadáte cestu k spoločným sociálnym istotám. „V jednote je sila“ je krédo známe z minulosti a potrebné i k súčasnosti, kde našou ideou je: Vždy sme za niečo, nie proti niečomu, hľadáme spôsoby ako to ide a nie dôvody prečo sa to nedá. Zamestnanci sa so svojimi problémami – podnetmi obracajú na odbory, ktoré by mali najlepšie poznať problémy svojich členov a tieto potom vyriešiť so zamestnávateľom.

V právnom štáte fungujú odbory, lebo riešiť treba podnety a nie podateľov podnetov a práve toto je cieľom a hlavným poslaním odborov – vašich zástupcov v NOZP.

I napriek prvému neúspechu neklesáme na duchu. Nenecháme sa v žiadnom prípade odradiť v našom smerovaní.

Pevne veríme i v to, že naša pozitívna činnosť v budúcnosti, zmení i doterajší pohľad občanov SR na prácu polície.

„ Nie ja, ale MY sme NOZP, MY sme Vaša budúcnosť.“

                      Predseda NOZP : Vojtech Klučarovsky

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK