Poďakovanie predsedu NOZP.

logo FINAL

Vážení členovia, kolegovia, vyslúžili dôchodcovia POLICAJTI.

V súvislosti k súčasným opatreniam v rámci výkonu služby policajtov a to ich navýšením počtov policajtov priamo v teréne z dôvodu bezpečnostnej situácii v boji s medzinárodným terorizmom, som zaznamenal niekoľko písomných postrehov policajtov.

Prvá skupina policajtov rozhorčene píše o samotnom spôsobe výkonu služby a to pomaly bez oddychu, výstroji, výzbroji a podmienkach v akých slúžia. Taktiež sa rozhorčujú, že v rámci týchto bezpečnostných opatrení majú okrem iného plniť úplne iné plánované úlohy, ktoré by mali bezprostredne súvisieť s daným výkonom služby. Poukazujú na nezmyselné nariadenia, ktoré majú pôsobiť na miestne obyvateľstvo iba na oko, ale ako to nazvali: ,, Halo efekt.“  Myslia tým dohľad nad BAPCP ako aj samotné udeľovanie pokút počas tejto činnosti, alebo bezdôvodné 10 minútové púšťanie majákov v blízkosti obchodných centier.

Druhá skupina policajtov im ostro vytýka tieto ich písomné rozhorčenia, kde im zdôrazňuje, že ich nespokojnosť napríklad vyplýva hlavne z toho že musia slúžiť pešie hliadky  a že ak nevládzu slúžiť za takýchto podmienok, nech si dajú radšej žiadosť do civilu.

Následne medzi týmito dvoma skupinami dochádza k ostrým písomným výmenám názorov, ktoré neraz odbočia od hore uvedeného opatrenia a úplne odchádzajú od merita veci.

V prvom rade, by som vám všetkým chcel povedať za doterajší výkon služby obrovské niekedy veľmi významné slovo, ktoré aspoň zahreje na duši a to je  :

,,Ď A K U J E M.“ 

Predseda_NOZPĎakujeme vám ako ja tak i občania tohto štátu, za túto vašu službu, ktorá v súčasnosti nadmieru preverí vašu fyzickú a psychickú odolnosť a ukáže váš  postoj a láske k našej vlasti a občanom nášho štátu.

Ďakujeme Vám za to, že stojíte namiesto nás v prvej línii i keď si to niektorí neuvedomujete a v prípade nedajbože nejakého možného ohrozenia nás budete chrániť.

Ďakujem všetkým riadiacim, vedúcim a veliteľom, že sa snažia v rámci tohoto výkonu pokrytia služieb splniť rozkaz. Verte, že aj oni to majú ťažké. Je určite ľahšie  vydať rozkaz a ako vidíme spôsob plnenia ostáva na ich pleciach.

Obraciam sa na vás s prosbou, aby ste v tejto zložitej, zhoršenej celosvetovej situácii pri sebe stáli.  Aby ste si navzájom pomáhali a našli formu ako byť jeden druhému nápomocný. Zabudnite na chvíľu na to, kde kto slúži a  ako dlho slúži. Snažte sa si  pomôcť akýmkoľvek spôsobom v rámci zákonných možností. Motohliadky pristavte sa pri kolegoch, ktorí sami pevne stoja niekoľko hodín na pevných stanovištiach. Opýtajte sa ich, či niečo nepotrebujú , či by sa v tomto počasí radi nezahriali aspoň teplým čajom a podobne.

Teraz nastal ten čas, keď konečne môžeme vrátiť stratenú kolegialitu a súdržnosť medzi nami. Máme možnosť ukázať nie len občanom ale aj sami sebe svoju skutočnú tvár, svoje srdce, svoje skutočné ja.

Preto vám prajem veľa šťastia vo výkone a vzájomného porozumenia.

Z úprimného srdca Vám všetkým ďakujem.

Predseda NOZP :      

Vojtech Klučarovsky 

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK