Pracovné stretnutie v Leviciach so sekciou SPKHP.

Pracovné stretnutie v Leviciach so sekciou SPKHP.

Dňa 13.11.2015 členovia NOZP, predseda Vojtech Klučarovsky, zástupca Tomáš Doboš, Igor Čulík sa v doobedňajších hodinách pracovne stretli v Leviciach s kolegami, priateľmi a súčasne členmi NOZP sekcie SPKHP (sekcie pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii).

V rámci pracovných povinností sa v Leviciach vykonali aj stretnutia s kolegami PZ, ktorí sa živo zaujímali o NOZP, ich úlohách, náplní a hlavne smerovaní.

Bolo to obojstranne veľmi pozitívne stretnutie, hlavne v tom, že sme mali obojstranne možnosť voľne prediskutovať problémy, názory, postrehy ako aj zákonné potreby kolegov.

Naši členovia NOZP, zo sekcie SPKHP na čele s predsedom Jaroslavom Macekom, s nami prediskutovali doterajšie pracovné záležitosti ich sekcie, ako aj plánované úlohy a ciele, ktoré si predurčili a stanovili v blízkom období.

Na záver chceme všetkým členom, kolegom a priateľom len uviesť, že NOZP sa živo zaujíma o svojich členov a preto v rámci svojej činnosti bude navštevovať osobne jednotlivé okresy a bude sa živo zaujímať o všetko čo súvisí s prácou v PZ. Iba spoločne a spoločnou cestou vieme do budúcna plniť si stanovené ciele, ktoré budú prínosom pre nás všetkých.

S pozdravom predseda NOZP Vojtech Klučarovsky.

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK