Verejný seminár v Leviciach – prvý spoločný krok na spoločnej ceste.

NOZP dňa 9. 10. 2015 až 11. 10. 2015 sa v zložení predseda Vojtech Klučarovsky, podpredseda Bc. Tomáš Doboš, podpredseda Mgr. Bc. Ján Berky, člen revíznej komisie Ladislav Jurkaš, člen revíznej komisie Jaroslav Hanzeľ , člen NOZP Ing. Pavol Gašpar, zapisovateľka NOZP Zuzana Jurkašová zúčastnili v rámci svojej činnosti pre NOZP na verejnom seminári.

Seminár sa konal v priestoroch Kontakt cafe v Leviciach. Účelom bolo neformálne prediskutovanie možností a spôsobov vnášania a prežívania kresťanských hodnôt u ľudí pracujúcich v Policajnom zbore SR, v služobnom pomere MV SR a v iných súvisiacich oblastiach. Cieľom bolo oboznámenie sa s tým, ako sú kresťanské hodnoty aplikované do policajnej praxe v zahraničí a u nás a aké sú možnosti uplatnenia týchto princípov v praxi.

Na seminár prijali pozvanie zástupcovia kresťanských organizácií zo zahraničia a to prezident organizácie Christliche Polizei Vereinigung Schweiz (CPV),  aktívny policajt-komisár p. Felix Ceccato. Ďalej pozvanie prijali zástupca Christliche Polizei Vereinigung Austria p. Herbert Hofbauer, zástupca Vikariátu OSaOZ SR PhDr. Štefan Bartko, kaplán KR PZ Nitra a predseda Nového odborového zväzu polície p. Vojtech Klučarovsky, spoločne so zástupcami NOZP. Na seminári sa zúčastnili okrem činných policajtov aj radoví občania, ktorých táto téma pozitívne oslovila.

Hlavný program, ktorý sa uskutočnil dňa 10. 10. 2015 otvoril riaditeľ občianskeho združenia Ježiš Pre Každého (JPK) p. Ing. Ondrej Garaj. Na úvod prečítal pozdravný list od Kresťanskej policajnej asociácie z Českej republiky. Následne odprezentovali svoje príspevky p. Felix Cecceto, p. PhDr. Štefan Bartko, p. Vojtech Klučarovsky a Ing. Ondrej Garaj, ktorí ozrejmili význam a dôležitosť takejto aktivity. Význam spolupráce spočíva s pastoračnou službou v polícii ako i v možnostiach  organizovania duchovných podujatí pre policajtov i pre širokú verejnosť za účelom zvyšovania dôveryhodnosti polície v tomto smere.

Diskusiou bol odôvodnený záver, že policajt je taktiež len človek a tiež potrebuje pomôcť v zložitých súkromných či pracovných situáciách. Z uvedeného dôvodu sa kreovala v rámci NOZP sekcia pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii v skratke SPKHP, kde význam tejto aktivity spočíva v úzkej spolupráci s existujúcou pastoračnou službou v polícii SR.

Riaditeľom uvedenej sekcie sa stal Mgr. Jaroslav Macek. Novovzniknutá sekcia pod záštitou NOZP bola hneď aj uznaná a akceptovaná prezidentom p. Felixom Ceccatom (CPV Schweiz) ako oficiálnym partnerom, ako aj všetkými prítomnými. Následne  bol projektom open door umožnený prístup k policajným kresťanským organizáciám v rámci celého sveta.

Celý seminár zastrešovaný občianskym združením JPK sa konal vo veľmi priateľskom duchu. Bol povzbudením pre jeho účastníkov s tým, že rozvíjanie vnútorných mentálnych kvalít policajta má významný dopad na samotného policajta, jeho prácu a v neposlednom rade aj na jeho súkromný život.

NOZP touto cestou ukazuje hlavný smer v budovaní silnej členskej základne zloženej z jednotlivých sekcií , ktoré v rámci riadneho členstva môžu rozvíjať svoje pozitívne aktivity. Fungovať budú vo vzájomnej symbióze a budú kladným prínosom pre všetkých policajtov tak činných, ako aj tých, ktorí sú už vo výslužbe. Vzájomne si všetci dobre uvedomujeme, že máme pred sebou neľahkú cestu, kde iba spoločnými silami a spoluprácou môžeme dosiahnuť jednotlivé spoločne plánované ciele.

Predseda NOZP :

Vojtech Klučarovsky

image

Zatvoriť
PETÍCIA

POŽIADAJ O PETIČNÝ HÁROK NA EMAILOVEJ ADRESE

peticia@nozp.sk

alebo si ho stiahnu priamo tu

...::: PETÍCIA :::...

POZIADAJ O PETICNY HAROK